หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 221 9 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 222,223 9 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" หอประชุม อาคารกาญจนภิเษก 9 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อาคารโดม สนามบาส 9 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 1 ห้อง com 3 9 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 1 ห้อง com 3 9 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อาคารโดม72 ปี 9 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนวิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อาคารโดม72 ปี 9 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 216,217 9 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 214,215 9 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 211,213 9 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 205,218 9 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนวิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 3 ห้อง ห้องโสต,323
-
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนสตรีอ่างทอง
นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย 0867911013,0895072848
never2529@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]