หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.อ่างทอง 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 128 95 81.2% 15 12.82% 5 4.27% 2 1.71% 117
2 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 118 89 84.76% 10 9.52% 3 2.86% 3 2.86% 105
3 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 90 48 59.26% 19 23.46% 4 4.94% 10 12.35% 81
4 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 87 48 64.86% 16 21.62% 5 6.76% 5 6.76% 74
5 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 84 44 59.46% 18 24.32% 5 6.76% 7 9.46% 74
6 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม 54 26 57.78% 8 17.78% 5 11.11% 6 13.33% 45
7 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 47 24 53.33% 10 22.22% 6 13.33% 5 11.11% 45
8 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 59 20 42.55% 10 21.28% 10 21.28% 7 14.89% 47
9 โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม 45 16 39.02% 8 19.51% 6 14.63% 11 26.83% 41
10 โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล 34 16 57.14% 3 10.71% 6 21.43% 3 10.71% 28
11 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 28 15 60% 7 28% 2 8% 1 4% 25
12 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 39 13 46.43% 8 28.57% 3 10.71% 4 14.29% 28
13 โรงเรียนไผ่วงวิทยา 30 11 39.29% 8 28.57% 4 14.29% 5 17.86% 28
14 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 32 11 55% 2 10% 4 20% 3 15% 20
15 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม 22 7 38.89% 3 16.67% 3 16.67% 5 27.78% 18
16 โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
17 โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 8 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนสตรีอ่างทอง
นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย 0867911013,0895072848
never2529@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]