หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)br>

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 13 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 345 13 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411 13 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 13 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 13 พ.ย. 2557 09.00-10.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 13 พ.ย. 2557 10.00-16.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 13 พ.ย. 2557 09.00-10.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 13 พ.ย. 2557 10.00-16.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 348 13 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 3410 13 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง จริยศึกษา 337 13 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง วิทยาศาสตร์ 338 13 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 332 13 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]