หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)br>

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง G1 13 พ.ย. 2557 9.00-16.30
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง G2 13 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541 13 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541 13 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง G4 13 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง G5 13 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 13 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 13 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 13 พ.ย. 2557 9.00-16.30
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 13 พ.ย. 2557 9.00-16.30
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 13 พ.ย. 2557 9.00-16.30
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 13 พ.ย. 2557 9.00-16.30
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 13 พ.ย. 2557 9.00-16.30
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 13 พ.ย. 2557 9.00-16.30
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 13 พ.ย. 2557 9.00-16.30
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544 13 พ.ย. 2557 9.00-16.30
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 546 13 พ.ย. 2557 9.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]