หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 124 98 80.99% 13 10.74% 6 4.96% 4 3.31% 121
2 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 91 69 76.67% 13 14.44% 6 6.67% 2 2.22% 90
3 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 96 44 48.89% 25 27.78% 15 16.67% 6 6.67% 90
4 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 89 33 47.83% 20 28.99% 9 13.04% 7 10.14% 69
5 โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 76 32 44.44% 18 25% 13 18.06% 9 12.5% 72
6 โรงเรียนบางปะหัน 64 26 42.62% 18 29.51% 7 11.48% 10 16.39% 61
7 โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" 72 21 34.43% 17 27.87% 12 19.67% 11 18.03% 61
8 โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 70 21 37.5% 16 28.57% 11 19.64% 8 14.29% 56
9 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 71 21 37.5% 14 25% 9 16.07% 12 21.43% 56
10 โรงเรียนอุทัย 71 18 29.51% 16 26.23% 12 19.67% 15 24.59% 61
11 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 59 16 38.1% 13 30.95% 7 16.67% 6 14.29% 42
12 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 46 16 45.71% 13 37.14% 5 14.29% 1 2.86% 35
13 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 38 9 25.71% 12 34.29% 5 14.29% 9 25.71% 35
14 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 45 9 25% 8 22.22% 10 27.78% 9 25% 36
15 โรงเรียนปากกรานพิทยา 34 9 30% 4 13.33% 12 40% 5 16.67% 30
16 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 44 8 20.51% 13 33.33% 12 30.77% 6 15.38% 39
17 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 31 8 30.77% 4 15.38% 6 23.08% 8 30.77% 26
18 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 31 6 20% 10 33.33% 7 23.33% 7 23.33% 30
19 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 23 6 33.33% 7 38.89% 2 11.11% 3 16.67% 18
20 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล 37 6 30% 6 30% 4 20% 4 20% 20
21 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (ม.1-6) 24 4 22.22% 6 33.33% 5 27.78% 3 16.67% 18
22 โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต" 30 4 23.53% 5 29.41% 2 11.76% 6 35.29% 17
23 โรงเรียนบวรวิทยา 2 19 2 14.29% 6 42.86% 4 28.57% 2 14.29% 14
24 โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา 25 2 18.18% 1 9.09% 6 54.55% 2 18.18% 11
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]