หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  
2 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"  
3 โรงเรียนบางปะหัน  
4 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"  
5 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข"  
6 โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"  
7 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  
8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  
9 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]