หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 92 51 56.67% 13 14.44% 13 14.44% 13 14.44% 90
2 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 72 45 71.43% 6 9.52% 5 7.94% 7 11.11% 63
3 โรงเรียนบางไทรวิทยา 71 35 53.85% 16 24.62% 5 7.69% 9 13.85% 65
4 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 63 35 59.32% 8 13.56% 6 10.17% 10 16.95% 59
5 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 56 29 59.18% 3 6.12% 8 16.33% 9 18.37% 49
6 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 66 26 49.06% 12 22.64% 6 11.32% 9 16.98% 53
7 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 48 13 32.5% 12 30% 4 10% 11 27.5% 40
8 โรงเรียนสาคลีวิทยา 52 13 27.66% 9 19.15% 17 36.17% 8 17.02% 47
9 โรงเรียนบางบาล 27 13 61.9% 4 19.05% 0 0% 4 19.05% 21
10 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 41 8 24.24% 8 24.24% 11 33.33% 6 18.18% 33
11 โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) 34 7 25% 8 28.57% 5 17.86% 8 28.57% 28
12 โรงเรียนไตรราชวิทยา 26 7 29.17% 5 20.83% 5 20.83% 7 29.17% 24
13 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ 28 6 23.08% 7 26.92% 7 26.92% 6 23.08% 26
14 โรงเรียนบางปะอิน 34 5 20% 6 24% 7 28% 7 28% 25
15 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 21 2 11.11% 4 22.22% 6 33.33% 6 33.33% 18
16 โรงเรียนเซนต์จอห์น ปัปติสต์ 8 1 14.29% 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 7
17 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง 12 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 6
18 โรงเรียนเอกอโยธยา 44 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
19 โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง 18 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]