หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 66 150 101
2 004 โรงเรียนบางบาล 27 79 39
3 005 โรงเรียนบางปะอิน 34 58 52
4 006 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 72 182 98
5 003 โรงเรียนบางไทรวิทยา 71 121 97
6 007 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 48 86 64
7 009 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง 12 21 14
8 010 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 56 124 93
9 011 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 63 131 95
10 012 โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) 34 57 45
11 013 โรงเรียนสาคลีวิทยา 52 96 63
12 015 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 41 95 53
13 014 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 92 232 145
14 021 โรงเรียนปัณณวิชญ์ 0 0 0
15 023 โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา 0 0 0
16 008 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ 28 50 41
17 022 โรงเรียนเซนต์จอห์น ปัปติสต์ 8 13 11
18 001 โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง 18 25 19
19 024 โรงเรียนเอกอโยธยา 44 87 63
20 020 โรงเรียนไตรราชวิทยา 26 78 39
21 019 โรงเรียนไตรอรุณศึกษา 0 0 0
22 018 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 21 70 28
รวม 813 1755 1160
2915

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]