สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชกร  คงคาดิษฐ์
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  ตามเพิ่ม
 
1. นางสาวปรางทิพย์  วุฒิโชค