หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 *(ให้ดูแบ่งกลุ่มแข่งขันที่เว็บไซต์พิมพ์บัตร) story telling ร.ร.สังกัดกลุ่มแข่งขันที่ 1 ไปเข้าแข่งขันที่ ร.ร. เบญจมราชาลัยฯ , ร.ร.สังกัดกลุ่มแข่งขันที่ 2 ไปเข้าแข่งขันที่ ร.ร.มัธยมวัดนายโรง  
2 *(ให้ดูแบ่งกลุ่มแข่งขันที่เว็บไซต์พิมพ์บัตรฯ) Spelling Bee ร.ร.สังกัดกลุ่มแข่งขันที่ 1 เข้าแข่งขันที่ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล, ทีม ร.ร.สังกัดกลุ่มแข่งขันที่ 2 ไปเข้าแข่งขันที่ ร.ร.โพธิสารพิทยากร  
3 Spelling Bee ร.ร.สังกัดกลุ่มแข่งขันที่ 1 เข้าแข่งขันที่ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล, ทีม ร.ร.สังกัดกลุ่มแข่งขันที่ 2 ไปเข้าแข่งขันที่ ร.ร.โพธิสารพิทยากร  
4 story telling ร.ร.สังกัดกลุ่มแข่งขันที่ 1 ไปเข้าแข่งขันที่ ร.ร. เบญจมราชาลัยฯ , ร.ร.สังกัดกลุ่มแข่งขันที่ 2 ไปเข้าแข่งขันที่ ร.ร.มัธยมวัดนายโรง  
5 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  
6 โรงเรียนทวีธาภิเศก  
7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
8 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  
9 โรงเรียนปัญญาวรคุณ  
10 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์  
11 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์  
12 โรงเรียนราชวินิต มัธยม  
13 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน  
14 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ  
15 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ  
16 โรงเรียนวัดราชบพิธ  
17 โรงเรียนวัดอินทาราม  
18 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร  
19 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ  
20 โรงเรียนศึกษานารี  
21 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  
22 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์  
23 โรงเรียนสตรีวิทยา  
24 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
25 โรงเรียนสวนอนันต์  
26 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย  
27 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  
28 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม  
29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
30 โรงเรียนเทพศิรินทร์  
31 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร  
32 โรงเรียนโยธินบูรณะ  
33 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อรพินท์ เจริญผล โทรศัพท์ 0 2354 4962 หรือ 0 2354 4960 ต่อ 111 มือถือ 08 9133 9234 e-mail:artsesao1@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]