หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สนามโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 8 พ.ย. 2557 08.00-16.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สนามโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 8 พ.ย. 2557 08.00-16.00
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 14 พ.ย. 2557 08.30-16.30
-
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 14 พ.ย. 2557 08.30-16.30
-
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 13 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 13 พ.ย. 2557 13.00-16.00
-
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนปัญญาวรคุณ หอประชุม ชั้น 1 14 พ.ย. 2557 07.30-16.00 รายงานตัว 07.00-08.30น(สอบถามข้อมูล 0 2413 1657), 08 9081 8501 คุณครู ปิยารัตน์ จินดารักษ์)
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนปัญญาวรคุณ หอประชุม ชั้น 1 14 พ.ย. 2557 07.30-16.30 รายงานตัว 07.00-08.30น(สอบถามข้อมูล 0 2413 1657), 08 9081 8501 คุณครู ปิยารัตน์ จินดารักษ์)
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนปัญญาวรคุณ ห้องสมุด ชั้น 1 14 พ.ย. 2557 07.30-16.30 รายงานตัว 07.00-08.30น(สอบถามข้อมูล 0 2413 1657), 08 9081 8501 คุณครู ปิยารัตน์ จินดารักษ์)
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนปัญญาวรคุณ ห้องสมุด ชั้น 1 14 พ.ย. 2557 07.30-16.30 รายงานตัว 07.00-08.30น(สอบถามข้อมูล 0 2413 1657), 08 9081 8501 คุณครู ปิยารัตน์ จินดารักษ์)
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 7 เม.ย. 2558 07.00-16.30
-
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 7 เม.ย. 2558 07.00-16.30
-
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ อาคารเทิดพระเกียรติ ห้อง ห้องประชุม 2 7 เม.ย. 2558 07.00-16.30 คุณครูพีรวิชณ์ ธนพิเชษฐ์ 08 1010 8332
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ อาคารเทิดพระเกียรติ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม ชั้น 2 7 เม.ย. 2558 07.00-16.30 คุณครูพีรวิชณ์ ธนพิเชษฐ์ 08 1010 8332
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 7 เม.ย. 2558 07.00-16.30
-
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 7 เม.ย. 2558 07.00-16.30
-
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ชั้น 5 ห้อง 154 7 เม.ย. 2558 07.00-16.30 คุณครูพีรวิชณ์ ธนพิเชษฐ์ 08 1010 8332
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ชั้น 5 ห้อง 153 7 เม.ย. 2558 07.00-16.30 คุณครูพีรวิชณ์ ธนพิเชษฐ์ 08 1010 8332


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อรพินท์ เจริญผล โทรศัพท์ 0 2354 4962 หรือ 0 2354 4960 ต่อ 111 มือถือ 08 9133 9234 e-mail:artsesao1@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]