หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราชบพิธ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ชมพูนุท 7 พ.ย. 2557 08.30-16.30 ครูพอฤทัย ประเสริฐศักดิ์ (086-813-8169)
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดราชบพิธ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ชมพูนุท 5 พ.ย. 2557 08.30-16.30 ครูพอฤทัย ประเสริฐศักดิ์ (086-813-8169)
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราชบพิธ ลานพระวิหารน้อย 5 พ.ย. 2557 08.30-16.30 ครูณัฐธิดา รื่นพานิช (081-641-6677)
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดราชบพิธ ลานพระวิหารน้อย 6 พ.ย. 2557 08.30-16.30 ครูณัฐธิดา รื่นพานิช (081-641-6677)
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราชบพิธ ลานพระวิหารน้อย 7 พ.ย. 2557 08.30-16.30 ครูสมพร ธรรมาพิทักษ์กุล (086-887-7945)
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดราชบพิธ ลานพระวิหารน้อย 6 พ.ย. 2557 08.30-16.30 ครูสมพร ธรรมาพิทักษ์กุล (086-887-7945)
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราชบพิธ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 7 พ.ย. 2557 08.30-16.30 ครูวัฒนา ระวังนาม (085-056-6085)
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดราชบพิธ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องชมพูนุท 6 พ.ย. 2557 08.30-16.30 ครูวัฒนา ระวังนาม (085-056-6085)
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราชบพิธ ลานพระวิหารน้อย 7 พ.ย. 2557 08.30-16.30 ครูวิทยา โยแสน (092-357-4503)
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดราชบพิธ ลานพระวิหารน้อย 5 พ.ย. 2557 08.30-16.30 ครูวิทยา โยแสน (092-357-4503)
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราชบพิธ อาคาร 6 ชั้น 2 6 พ.ย. 2557 08.30-16.30 ครูบัญหาญ เชื้อสาย (089-134-8738)
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราชบพิธ อาคาร 6 ชั้น 2 6 พ.ย. 2557 08.30-16.30 ครูบัญหาญ เชื้อสาย (089-134-8738)


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อรพินท์ เจริญผล โทรศัพท์ 0 2354 4962 หรือ 0 2354 4960 ต่อ 111 มือถือ 08 9133 9234 e-mail:artsesao1@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]