หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง บุษราคัม 17 พ.ย. 2557 9.00-12.00 0879231507 อ.ยุพา สมนึก
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง บุษราคัม 17 พ.ย. 2557 13.00-16.30 0879231507 อ.ยุพา สมนึก
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 17 พ.ย. 2557 08.00-16.00 0839556367 อ.นันทวรรณ บุญวัฒน์
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 526 17 พ.ย. 2557 08.00-16.00 0839556367 อ.นันทวรรณ บุญวัฒน์
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 (ห้องไร้พรมแดน) 18 พ.ย. 2557 9.00-16.00 0841438747 อ. อำนาจ อินทรศวร
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 (ห้องไร้พรมแดน) 18 พ.ย. 2557 9.00-16.00 0841438747 อ. อำนาจ อินทรศวร
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง สุพรรณิการ์ 18 พ.ย. 2557 9.00-16.30 0897987514 อ.กำไล สุวรรณิตย์
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง สุพรรณิการ์ 17 พ.ย. 2557 9.00-16.30 0897987514 อ.กำไล สุวรรณิตย์
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 18 พ.ย. 2557 9.00-16.00 0947852676 อ. ฐมน ม่วงนาพูล
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 18 พ.ย. 2557 09.00-16.00 0947852676 อ.ฐมน ม่วงนาพูล
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 18 พ.ย. 2557 9.00-16.00 0899225922 อ.รัตนา อุทก
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง บุษราคัม 18 พ.ย. 2557 09.00-16.00 0899225922 อ.รัตนา อุทก
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 17 พ.ย. 2557 9.00-16.30 0897987514 อ.กำไล สุวรรณิตย์


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อรพินท์ เจริญผล โทรศัพท์ 0 2354 4962 หรือ 0 2354 4960 ต่อ 111 มือถือ 08 9133 9234 e-mail:artsesao1@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]