หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ โรงยิม (โรงอาหาร) ชั้น 2 11 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00 ลงทะเบียนรายงานตัว เวลา 08.00 - 09.00 ผู้ประสาน อ.ธีรพัชร์ 085 - 1156026
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนูปกรณ์ 11 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00 ลงทะเบียนรายงานตัว เวลา 08.00 - 09.00 ผู้ประสาน อ.ปภาพินท์ 089 - 5153538
3 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ หอประชุมโรงเรียน ชั้น 2 11 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00 ลงทะเบียนรายงานตัว เวลา 08.00 - 09.00 ผู้ประสาน อ.ผุสดี 081 - 5529115


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อรพินท์ เจริญผล โทรศัพท์ 0 2354 4962 หรือ 0 2354 4960 ต่อ 111 มือถือ 08 9133 9234 e-mail:artsesao1@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]