หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนโยธินบูรณะ 17 พ.ย. 2557 8.30 - 16.30 น. อาจารย์ณัฐปพัฒน์ ธีรามนต์ 081 808 0096
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนโยธินบูรณะ 17 พ.ย. 2557 08.30 - 16.30 น. อาจารย์ณัฐปพัฒน์ ธีรามนต์ 081 808 0096
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 Spelling Bee ร.ร.สังกัดกลุ่มแข่งขันที่ 1 เข้าแข่งขันที่ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล, ทีม ร.ร.สังกัดกลุ่มแข่งขันที่ 2 ไปเข้าแข่งขันที่ ร.ร.โพธิสารพิทยากร 13 พ.ย. 2557 08.30 - 16.30 น. อ.ประภาภรณ์ หอมจันทร์ 087 924 7200
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 *(ให้ดูแบ่งกลุ่มแข่งขันที่เว็บไซต์พิมพ์บัตรฯ) Spelling Bee ร.ร.สังกัดกลุ่มแข่งขันที่ 1 เข้าแข่งขันที่ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล, ทีม ร.ร.สังกัดกลุ่มแข่งขันที่ 2 ไปเข้าแข่งขันที่ ร.ร.โพธิสารพิทยากร 13 พ.ย. 2557 08.30 - 16.30 น.
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 story telling ร.ร.สังกัดกลุ่มแข่งขันที่ 1 ไปเข้าแข่งขันที่ ร.ร. เบญจมราชาลัยฯ , ร.ร.สังกัดกลุ่มแข่งขันที่ 2 ไปเข้าแข่งขันที่ ร.ร.มัธยมวัดนายโรง 18 พ.ย. 2557 08.30 - 16.30 น. อ.สุมาลี เปรมรัศมี
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 *(ให้ดูแบ่งกลุ่มแข่งขันที่เว็บไซต์พิมพ์บัตร) story telling ร.ร.สังกัดกลุ่มแข่งขันที่ 1 ไปเข้าแข่งขันที่ ร.ร. เบญจมราชาลัยฯ , ร.ร.สังกัดกลุ่มแข่งขันที่ 2 ไปเข้าแข่งขันที่ ร.ร.มัธยมวัดนายโรง 18 พ.ย. 2557 08.30 - 16.30 น. อ.อารีรัตน์ หล้าหิบ 091 992 6715
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวิทยา 14 พ.ย. 2557 08.30 - 16.30 น. อ.สุพัตรา ชัยมณี 088 - 791 0429 อ.กิติภรณ์ จันพูล 095 516 2609
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวิทยา 14 พ.ย. 2557 08.30 - 16.30 น. อ.สุพัตรา ชัยมณี 088 - 791 0429 อ.กิติกรณ์ จันพุล 095 516 2609
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตึก 60 ปี ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 19 พ.ย. 2557 08.00-16.30 น. อาจารย์เอมอุษา ภูมิสวัสดิ์ 087 050 7939
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตึก 2 ห้อง ห้องเกียรติยศ 19 พ.ย. 2557 08.30 - 16.30 น. อาจารย์เอมอุษา ภูมิสวัสดิ์ 087 050 7939
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 14 พ.ย. 2557 08.30-12.00
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 7 พ.ย. 2557 08.30-16.30
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 7 พ.ย. 2557 08.30-16.30
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ อาคารศรีอยุธยา ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมเพชรรัตน 11 พ.ย. 2557 08.00-12.00 สอบถามข้อมูล คุณครูนิตย์นาถ ทวีตั๊งตระกูล Tel. 08 1558 8238
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ อาคารศรีอยุธยา ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมเพชรรัตน 11 พ.ย. 2557 08.00-16.00 สอบถามข้อมูล คุณครูนิตย์นาถ ทวีตั๊งตระกูล Tel. 08 1558 8238
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร 10 20 พ.ย. 2557 8.30 - 16.30 น. โรงเรียนในโซนที่ 1 แข่งขันเวลา 08.00 - 12.00 น. (รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น. โรงเรียนในโซนที่ 2 แข่งขันเวลา 13.00 - 16.30 น. รายงานตัวเวลา 12.30 - 13.00 น.(ครูเอกชัย ญาณประภาส 08 7990 4111)
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 (อาคาร 10) 20 พ.ย. 2557 08.00-16.30 น. โรงเรียนในโซนที่ 1 แข่งขันเวลา 08.30 - 12.00 น. (รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น. โรงเรียนในโซนที่ 2 แข่งขันเวลา 13.00 - 16.30 น. รายงานตัวเวลา 12.30 - 13.00น.(ครูเอกชัย ญาณประภาส 08 7990 4111)


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อรพินท์ เจริญผล โทรศัพท์ 0 2354 4962 หรือ 0 2354 4960 ต่อ 111 มือถือ 08 9133 9234 e-mail:artsesao1@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]