หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 130 45 36.89% 32 26.23% 24 19.67% 21 17.21% 122
2 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 97 44 52.38% 17 20.24% 8 9.52% 15 17.86% 84
3 โรงเรียนศึกษานารี 84 41 54.67% 20 26.67% 4 5.33% 10 13.33% 75
4 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 109 40 39.22% 26 25.49% 16 15.69% 20 19.61% 102
5 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 101 39 43.82% 23 25.84% 11 12.36% 16 17.98% 89
6 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 97 38 44.19% 25 29.07% 10 11.63% 13 15.12% 86
7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 122 34 30.63% 32 28.83% 23 20.72% 22 19.82% 111
8 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 106 34 35.05% 24 24.74% 18 18.56% 21 21.65% 97
9 โรงเรียนสตรีวิทยา 55 33 66% 10 20% 3 6% 4 8% 50
10 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 118 32 31.37% 27 26.47% 22 21.57% 21 20.59% 102
11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 75 31 48.44% 20 31.25% 8 12.5% 5 7.81% 64
12 โรงเรียนทวีธาภิเศก 90 30 39.47% 19 25% 9 11.84% 18 23.68% 76
13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 32 28 93.33% 2 6.67% 0 0% 0 0% 30
14 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 87 27 37.5% 22 30.56% 13 18.06% 10 13.89% 72
15 โรงเรียนโยธินบูรณะ 65 27 45.76% 17 28.81% 10 16.95% 5 8.47% 59
16 โรงเรียนวัดราชโอรส 76 26 36.11% 20 27.78% 11 15.28% 15 20.83% 72
17 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 72 25 45.45% 15 27.27% 4 7.27% 11 20% 55
18 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 86 24 32% 15 20% 16 21.33% 20 26.67% 75
19 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 69 24 38.1% 15 23.81% 13 20.63% 11 17.46% 63
20 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 61 24 43.64% 10 18.18% 9 16.36% 12 21.82% 55
21 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 71 23 33.33% 16 23.19% 13 18.84% 17 24.64% 69
22 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 45 23 57.5% 7 17.5% 5 12.5% 5 12.5% 40
23 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 72 22 33.33% 18 27.27% 11 16.67% 15 22.73% 66
24 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 56 22 55% 8 20% 4 10% 6 15% 40
25 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 111 21 22.34% 24 25.53% 20 21.28% 29 30.85% 94
26 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 107 21 31.82% 18 27.27% 13 19.7% 14 21.21% 66
27 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 72 20 35.09% 10 17.54% 13 22.81% 14 24.56% 57
28 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 72 19 32.76% 14 24.14% 3 5.17% 22 37.93% 58
29 โรงเรียนวัดอินทาราม 73 17 27.42% 14 22.58% 16 25.81% 15 24.19% 62
30 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 55 17 41.46% 11 26.83% 4 9.76% 9 21.95% 41
31 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 78 16 22.86% 23 32.86% 16 22.86% 15 21.43% 70
32 โรงเรียนวัดราชบพิธ 70 16 27.59% 13 22.41% 13 22.41% 16 27.59% 58
33 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 46 16 39.02% 11 26.83% 3 7.32% 11 26.83% 41
34 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 76 15 23.08% 19 29.23% 12 18.46% 19 29.23% 65
35 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 82 14 20.59% 20 29.41% 12 17.65% 22 32.35% 68
36 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 67 14 22.95% 16 26.23% 15 24.59% 16 26.23% 61
37 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 63 13 22.81% 19 33.33% 11 19.3% 14 24.56% 57
38 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 59 13 26% 16 32% 8 16% 13 26% 50
39 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 59 13 25% 15 28.85% 9 17.31% 15 28.85% 52
40 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 62 13 22.81% 13 22.81% 15 26.32% 16 28.07% 57
41 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 68 13 26% 7 14% 12 24% 18 36% 50
42 โรงเรียนวัดพุทธบูชา 55 12 24.49% 22 44.9% 9 18.37% 6 12.24% 49
43 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 65 11 22% 9 18% 12 24% 18 36% 50
44 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 58 11 22.45% 9 18.37% 11 22.45% 18 36.73% 49
45 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 53 10 21.74% 11 23.91% 9 19.57% 16 34.78% 46
46 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 40 10 30.3% 6 18.18% 3 9.09% 14 42.42% 33
47 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 45 10 23.26% 5 11.63% 16 37.21% 12 27.91% 43
48 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 69 9 15.25% 18 30.51% 14 23.73% 18 30.51% 59
49 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 62 9 21.43% 10 23.81% 11 26.19% 12 28.57% 42
50 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 23 9 40.91% 3 13.64% 3 13.64% 7 31.82% 22
51 โรงเรียนทิวไผ่งาม 47 8 21.62% 13 35.14% 10 27.03% 6 16.22% 37
52 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 39 8 25% 7 21.88% 3 9.38% 14 43.75% 32
53 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 28 7 30.43% 8 34.78% 5 21.74% 3 13.04% 23
54 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 20 7 41.18% 6 35.29% 3 17.65% 1 5.88% 17
55 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 23 6 26.09% 13 56.52% 2 8.7% 2 8.7% 23
56 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา 46 6 16.22% 12 32.43% 6 16.22% 13 35.14% 37
57 โรงเรียนวัดบวรมงคล 40 6 17.14% 11 31.43% 7 20% 11 31.43% 35
58 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 30 6 21.43% 8 28.57% 7 25% 7 25% 28
59 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 29 6 28.57% 7 33.33% 4 19.05% 4 19.05% 21
60 โรงเรียนมักกะสันพิทยา 31 6 20% 6 20% 9 30% 9 30% 30
61 โรงเรียนมหรรณพาราม 66 5 10% 17 34% 11 22% 17 34% 50
62 โรงเรียนฐานปัญญา 54 5 12.82% 14 35.9% 9 23.08% 11 28.21% 39
63 โรงเรียนสวนอนันต์ 40 5 15.63% 8 25% 8 25% 11 34.38% 32
64 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 54 4 8.33% 20 41.67% 9 18.75% 15 31.25% 48
65 โรงเรียนวัดรางบัว 45 4 12.9% 8 25.81% 10 32.26% 9 29.03% 31
66 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา 15 4 28.57% 6 42.86% 4 28.57% 0 0% 14
67 โรงเรียนวัดสังเวช 15 4 26.67% 5 33.33% 3 20% 3 20% 15
68 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
69 โรงเรียนวัดสระเกศ 15 4 28.57% 1 7.14% 3 21.43% 6 42.86% 14
70 โรงเรียนรุ่งอรุณ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
71 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 46 3 8.33% 7 19.44% 12 33.33% 14 38.89% 36
72 โรงเรียนราชวินิต 60 3 7.5% 5 12.5% 13 32.5% 19 47.5% 40
73 โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 26 3 12.5% 4 16.67% 10 41.67% 7 29.17% 24
74 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 18 2 14.29% 6 42.86% 3 21.43% 3 21.43% 14
75 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 11 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
76 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค 20 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 7 63.64% 11
77 โรงเรียนราชินี 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี 24 0 0% 6 31.58% 10 52.63% 3 15.79% 19
79 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนนาหลวง 5 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
81 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 13 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
82 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อรพินท์ เจริญผล โทรศัพท์ 0 2354 4962 หรือ 0 2354 4960 ต่อ 111 มือถือ 08 9133 9234 e-mail:artsesao1@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]