หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 087 โรงเรียนนาหลวง 5 10 5
2 043 โรงเรียนราชวินิต 60 94 81
3 004 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 78 190 116
4 006 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 107 197 147
5 012 โรงเรียนทวีธาภิเศก 90 184 136
6 013 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 76 193 127
7 015 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 111 341 187
8 016 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 59 161 100
9 018 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 62 138 100
10 020 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 130 360 216
11 021 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 53 129 75
12 022 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 109 266 162
13 023 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 67 172 107
14 027 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 106 307 149
15 028 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 39 86 50
16 030 โรงเรียนมหรรณพาราม 66 140 81
17 031 โรงเรียนมักกะสันพิทยา 31 53 43
18 032 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 29 74 40
19 033 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 72 199 109
20 034 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 56 101 58
21 036 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 68 119 89
22 037 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 97 198 137
23 038 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 86 212 119
24 035 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 30 68 49
25 041 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 72 153 84
26 042 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 59 141 91
27 044 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 55 108 74
28 045 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 69 148 93
29 047 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 82 248 126
30 048 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 101 244 159
31 049 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 40 80 48
32 050 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 23 38 30
33 051 โรงเรียนวัดบวรมงคล 40 85 55
34 052 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 72 175 93
35 053 โรงเรียนวัดพุทธบูชา 55 187 102
36 054 โรงเรียนวัดรางบัว 45 101 62
37 055 โรงเรียนวัดราชบพิธ 70 141 97
38 057 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 28 58 37
39 056 โรงเรียนวัดราชโอรส 76 194 124
40 058 โรงเรียนวัดสระเกศ 15 35 21
41 059 โรงเรียนวัดสังเวช 15 38 28
42 060 โรงเรียนวัดอินทาราม 73 170 94
43 061 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 54 150 71
44 062 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 87 168 128
45 064 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 18 26 23
46 065 โรงเรียนศึกษานารี 84 184 119
47 066 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 118 278 174
48 067 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 61 161 98
49 068 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 69 148 107
50 069 โรงเรียนสตรีวิทยา 55 197 89
51 070 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 75 136 102
52 071 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 122 322 191
53 072 โรงเรียนสวนอนันต์ 40 78 59
54 073 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 72 214 123
55 075 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 20 31 23
56 076 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 63 117 84
57 078 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 58 148 88
58 079 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 62 137 86
59 081 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 65 184 107
60 082 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 46 73 57
61 010 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 32 58 39
62 017 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 45 88 60
63 026 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 71 133 98
64 005 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา 46 133 72
65 029 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 97 296 150
66 039 โรงเรียนโยธินบูรณะ 65 128 94
67 040 โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 26 44 35
68 007 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 46 110 64
69 011 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 45 98 64
70 001 โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี 24 28 26
71 002 โรงเรียนกันตะบุตร 0 0 0
72 003 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา 15 27 16
73 084 โรงเรียนฐานปัญญา 54 101 74
74 014 โรงเรียนทิวไผ่งาม 47 101 59
75 019 โรงเรียนธนบุรีศึกษา 0 0 0
76 024 โรงเรียนบางอ้อศึกษา 0 0 0
77 025 โรงเรียนบูรณะศึกษา 0 0 0
78 085 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา 1 8 2
79 090 โรงเรียนภารตวิทยาลัย 0 0 0
80 088 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค 20 34 26
81 046 โรงเรียนราชินี 3 9 4
82 086 โรงเรียนรุ่งอรุณ 5 10 5
83 091 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา 1 2 2
84 063 โรงเรียนศานติวิทยา 0 0 0
85 083 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 7 46 10
86 077 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง 13 18 17
87 080 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 23 35 33
88 008 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 11 11 10
89 009 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) 0 0 0
90 074 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 0 0 0
รวม 4543 10606 6590
17196

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อรพินท์ เจริญผล โทรศัพท์ 0 2354 4962 หรือ 0 2354 4960 ต่อ 111 มือถือ 08 9133 9234 e-mail:artsesao1@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]