หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 312 1.100 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
2 313 1.200 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
3 314 2.100 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
4 315 2.200 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
5 316 3.100 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[12]
6 317 3.200 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[12]
7 318 4.100 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
8 319 4.200 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
9 321 5.100 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
10 322 5.200 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
11 320 6.000 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
12 323 7.100 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
13 324 7.200 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
14 329 8.100 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
15 601 8.200 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]
16 632 9.101 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
17 633 9.102 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อรพินท์ เจริญผล โทรศัพท์ 0 2354 4962 หรือ 0 2354 4960 ต่อ 111 มือถือ 08 9133 9234 e-mail:artsesao1@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]