สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีวิทยา 21 6 1 28 33 10 3 4 46
2 บางปะกอกวิทยาคม 18 14 11 43 40 26 16 20 82
3 วัดนวลนรดิศ 18 10 6 34 37 23 11 16 71
4 เตรียมอุดมศึกษา 16 7 2 25 28 2 0 0 30
5 เทพศิรินทร์ 16 5 4 25 23 7 5 5 35
6 มัธยมวัดสิงห์ 15 11 9 35 38 16 8 15 62
7 ทวีธาภิเศก 12 13 9 34 30 19 9 18 58
8 โพธิสารพิทยากร 11 15 10 36 38 25 10 13 73
9 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 10 16 18 44 45 32 24 21 101
10 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 10 16 16 42 34 32 23 22 89
11 ศึกษานารี 10 14 16 40 41 20 4 10 65
12 สวนกุหลาบวิทยาลัย 9 21 10 40 31 20 8 5 59
13 ปัญญาวรคุณ 9 8 7 24 32 21 18 20 71
14 มัธยมวัดนายโรง 9 6 4 19 22 8 4 6 34
15 โยธินบูรณะ 8 14 9 31 27 17 10 5 54
16 สันติราษฎร์วิทยาลัย 8 7 3 18 23 15 4 11 42
17 สตรีวัดระฆัง 8 6 6 20 24 10 9 12 43
18 วัดราชบพิธ 8 4 7 19 16 13 13 16 42
19 มัธยมวัดหนองแขม 8 4 4 16 24 15 16 20 55
20 ศึกษานารีวิทยา 7 7 11 25 30 26 22 21 78
21 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 7 7 10 24 21 24 20 29 65
22 ชิโนรสวิทยาลัย 7 4 7 18 21 17 12 14 50
23 วัดอินทาราม 7 1 3 11 17 14 16 15 47
24 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 6 11 5 22 24 15 13 11 52
25 ราชวินิต มัธยม 6 4 3 13 17 11 4 9 32
26 วัดราชโอรส 5 9 7 21 26 20 11 15 57
27 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 5 7 8 20 23 16 13 17 52
28 วัดประดู่ในทรงธรรม 5 3 3 11 19 14 3 22 36
29 สามเสนวิทยาลัย 5 1 2 8 7 6 3 1 16
30 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 4 4 4 12 16 11 3 11 30
31 สุวรรณารามวิทยาคม 4 3 3 10 13 13 15 16 41
32 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 4 2 1 7 6 8 7 7 21
33 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 3 11 6 20 21 18 11 15 50
34 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 3 10 5 18 16 23 16 15 55
35 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 3 6 5 14 13 19 11 14 43
36 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 3 4 4 11 14 16 15 16 45
37 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 3 3 4 10 11 9 12 18 32
38 วัดบวรมงคล 3 1 5 9 5 11 7 11 23
39 ฤทธิณรงค์รอน 3 1 3 7 13 20 12 22 45
40 มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 3 1 1 5 10 7 12 18 29
41 วัดน้อยนพคุณ 3 1 1 5 10 6 3 14 19
42 อัสสัมชัญธนบุรี 3 1 1 5 6 13 2 2 21
43 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 2 7 9 18 24 21 13 10 58
44 มัธยมวัดดุสิตาราม 2 7 6 15 20 10 13 14 43
45 วัดพุทธบูชา 2 7 3 12 12 21 9 6 42
46 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 2 4 4 10 13 15 9 15 37
47 ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 2 3 5 10 15 19 12 19 46
48 ไตรมิตรวิทยาลัย 2 3 1 6 8 5 16 12 29
49 สารสาสน์วิเทศบางบอน 2 2 0 4 4 3 0 0 7
50 ทิวไผ่งาม 2 1 2 5 8 13 10 6 31
51 มหรรณพาราม 2 1 1 4 4 15 10 17 29
52 รุ่งอรุณ 2 1 1 4 4 1 0 0 5
53 วัดบวรนิเวศ 2 0 2 4 9 3 3 7 15
54 ขจรโรจน์วิทยา 2 0 0 2 4 6 4 0 14
55 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 4 4 9 13 16 8 13 37
56 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 1 3 4 8 9 10 11 12 30
57 มัธยมวัดดาวคนอง 1 3 2 6 6 7 4 4 17
58 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1 3 1 5 9 9 11 18 29
59 แจงร้อนวิทยา 1 2 2 5 6 12 6 13 24
60 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 1 1 2 4 3 7 12 14 22
61 มักกะสันพิทยา 1 1 1 3 6 6 9 9 21
62 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 1 1 3 2 3 0 1 5
63 ฐานปัญญา 1 1 0 2 5 14 9 11 28
64 ราชินี 1 1 0 2 2 0 0 0 2
65 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 1 0 2 3 8 7 3 14 18
66 วัดสระเกศ 1 0 1 2 4 1 3 6 8
67 ราชวินิต 1 0 1 2 3 5 13 19 21
68 สวนอนันต์ 1 0 0 1 3 5 7 11 15
69 วิมุตยารามพิทยากร 0 5 3 8 4 20 8 15 32
70 ราชวินิตบางแคปานขำ 0 4 3 7 9 18 14 18 41
71 ภาษานุสรณ์บางแค 0 2 0 2 2 0 2 7 4
72 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 1 3 4 10 11 9 16 30
73 วัดสังเวช 0 1 2 3 4 5 3 3 12
74 วัดรางบัว 0 1 1 2 4 8 10 9 22
75 วัดราชาธิวาส 0 1 0 1 5 7 4 3 16
76 กสิณธร อาคาเดมี 0 0 2 2 0 6 10 3 16
77 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 0 0 1 1 3 4 10 7 17
78 ศีลาจารพิพัฒน์ 0 0 0 0 0 4 2 3 6
79 ผะดุงศิษย์พิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
80 นาหลวง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
81 สีตบุตรบำรุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 วรรัตน์ศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 364 370 324 1,058 1,190 986 706 908 2,882