การแบ่งโซนแข่งขัน โรงเรียนในเขตพื้นที่ สพม.๑

การแบ่งโซนแข่งขัน ร.ร.ในเขตพื้นที่ สพม.๑ เพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะิเลิศ ระดับ สพม.๑ ได้เป็นตัวแทนไปเข้าแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (จำนวน 2 ทีม จาก2 กลุ่ม/โซน รายละเอียดที่นี่ /ckfinder/userfiles/files/Zone57.pdf )

วันเสาร์ ที่ 04 ตุลาคม 2557 เวลา 22:20 น.