สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กชายฐิติพันธ์  นุ่มชื่น
2. เด็กชายวิพุทธ  พิมพ์สะเดาะ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สัจจวิโส
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 15 1. นางสาวพัชราภรณ์  ผิวจันทร์
 
1. นายอนุรักษ์  เขียวนอก
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 12 1. นายสยาม  เนียมเล็ก
2. นายอธิวัฒน์  แจ่มใส
 
1. นายอรรถกร  เย็นเป็นสุข