สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดรางบัว สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายวรวุฒิ  ศรีสำรวจ
 
1. นางสราภรณ์  แตงสมุทร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 9 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  ใจจุลละ
 
1. นางสราภรณ์  แตงสมุทร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวสุทธิยา  แพทย์นาดี
 
1. นางสราภรณ์  แตงสมุทร
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชยานันท์  บุสดี
2. เด็กหญิงธันวา  สุขสำราญไพศาล
3. เด็กหญิงธีรดา  พายพันธ์
 
1. นางศุภสินี  เพ็งจันทร์
2. นางชนัญญา  รัตนธรรม