สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระเกศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 17 1. เด็กชายภูมิพงศ์  คงชื่น
 
1. นางสาวจินดา  จิรโมไนย
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 64.7 ทองแดง 11 1. นายชัยสิทธิ์  คฤหาสน์นามวงศ์
2. นายธิติกร  มาบางครุ
 
1. นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 17 1. นายธีรธัช  พัชรศักดิ์มงคล
2. นายนฤเบศร์  เยาวเรศ
 
1. นายมนัสพงษ์  เก่งฉลาด