สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงวรรณษา  ยิ้มแฉล้ม
 
1. นางศศิกานต์  พรหมมี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 20 1. นายธิติศักดิ์  มารุต
 
1. นางสาวณัฐรดา  เบ้าคำ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 46.33 เข้าร่วม 19 1. นางสาวดาธชา  ศิริวังโส
 
1. นางวิภาดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา