สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 8 1. เด็กชายดนัย  พิมพ์พิศคนึง
2. เด็กหญิงปฏิญญา  ทองอ่วม
 
1. นางสาวสกุลณา  จูฑะพุทธิ
2. นางสราวดี  ปรีดิ์เปรม
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  ผลขันธุ์
2. เด็กชายพริษฐ์  ชัยศุจยากร
 
1. นายสุทธิ์กิตติ์  ธิติวรนันท์
2. นางสาวศรัญยา  ผิวเกลี้ยง