สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ภัทรเผดิม
 
1. นางมรกต  ณ ตะกั่วทุ่ง
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 57.89 เข้าร่วม 6 1. นายนพรุจ  ลี
2. นายพงศ์ธาริน  โฆสิตวันสกุล
 
1. นางสาวพรพรรณ  ธาราแดน
2. นายสราวุธ  อนันตชาติ