สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.67 เงิน 12 1. นางสาวณัฐฐินันท์  รู้รักษ์
 
1. นายกนก  เรืองอนุสรณ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวมธุชา  จิตวรนาถ
 
1. นายสหภัส  สว่างวงศ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.66 เงิน 10 1. นางสาวโชติกา  ชิณสาย
 
1. นายสหภัส  สว่างวงศ์