สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงญานิศา  ธีรพงษกร
2. เด็กหญิงวณิชชา  เอกเจริญ
 
1. นางสาวกาญจนา  เย็นใจเฉื่อย
2. นางสาวบุญเตือน  ไตรรัตน์