หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ ..... เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 4 พ.ย. 2557 08.30
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 4 พ.ย. 2557 08.30
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 4 พ.ย. 2557 08.30
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 4 พ.ย. 2557 08.30
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 4 พ.ย. 2557 08.30
-
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 4 พ.ย. 2557 08.30
-
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง หมอภาษา 4 พ.ย. 2557 08.30 เก็บตัวห้อง 215
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 4 พ.ย. 2557 08.30 เก็บตัวห้อง 215
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 4 พ.ย. 2557 08.30
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 4 พ.ย. 2557 08.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สุนีย์ แก้วอุไร 081-8596912Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]