หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 110 85 90.43% 7 7.45% 0 0% 2 2.13% 94
2 โรงเรียนพานทอง 101 50 59.52% 19 22.62% 7 8.33% 8 9.52% 84
3 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 84 41 51.9% 13 16.46% 15 18.99% 10 12.66% 79
4 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 70 39 59.09% 12 18.18% 8 12.12% 7 10.61% 66
5 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 72 29 46.03% 20 31.75% 9 14.29% 5 7.94% 63
6 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 78 19 30.65% 19 30.65% 11 17.74% 13 20.97% 62
7 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 38 19 57.58% 5 15.15% 3 9.09% 6 18.18% 33
8 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 44 18 47.37% 10 26.32% 6 15.79% 4 10.53% 38
9 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 77 17 28.33% 23 38.33% 10 16.67% 10 16.67% 60
10 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 37 11 34.38% 10 31.25% 3 9.38% 8 25% 32
11 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 34 9 26.47% 10 29.41% 8 23.53% 7 20.59% 34
12 โรงเรียนนันทนวิทย์ 36 7 23.33% 10 33.33% 5 16.67% 8 26.67% 30
13 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 21 7 43.75% 2 12.5% 2 12.5% 5 31.25% 16
14 โรงเรียนอุทกวิทยาคม 19 6 37.5% 2 12.5% 3 18.75% 5 31.25% 16
15 โรงเรียนเพลินจิตวิทยา 10 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 6 66.67% 9
16 โรงเรียนบ้านเรียนคริสเตียนนานาชาติ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สุนีย์ แก้วอุไร 081-8596912Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]