หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 016 โรงเรียนบ้านเรียนคริสเตียนนานาชาติ 2 2 2
2 004 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 78 172 99
3 006 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 70 171 87
4 007 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 21 34 22
5 008 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 110 308 169
6 009 โรงเรียนพานทอง 101 351 156
7 010 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 72 146 96
8 012 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 34 60 50
9 015 โรงเรียนอุทกวิทยาคม 19 43 28
10 001 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 77 172 101
11 002 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 37 86 53
12 011 โรงเรียนเพลินจิตวิทยา 10 15 10
13 005 โรงเรียนนันทนวิทย์ 36 63 50
14 003 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 44 114 55
15 013 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 38 78 48
16 014 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 84 193 116
รวม 833 2008 1142
3150

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สุนีย์ แก้วอุไร 081-8596912Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]