สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พนัสพิทยาคาร 85 7 0 2 92
2 หัวถนนวิทยา 41 13 15 10 69
3 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 39 12 8 7 59
4 พานทอง 37 19 7 8 63
5 พานทองสภาชนูปถัมภ์ 29 20 9 5 58
6 ทุ่งเหียงพิทยาคม 19 19 11 13 49
7 สวนป่าเขาชะอางค์ 19 5 3 6 27
8 ท่าข้ามพิทยาคม 18 10 6 4 34
9 เกาะจันทร์พิทยาคาร 17 23 10 10 50
10 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 11 10 3 8 24
11 วัฒนานุศาสน์ 9 10 8 7 27
12 นันทนวิทย์ 7 10 5 8 22
13 ประชาสงเคราะห์ 7 2 2 5 11
14 อุทกวิทยาคม 6 2 3 5 11
15 เพลินจิตวิทยา 1 2 0 6 3
16 บ้านเรียนคริสเตียนนานาชาติ 1 1 0 0 2
รวม 346 165 90 104 705