หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนดัดดรุณี อาคาร 9 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 936 14 พ.ย. 2557 09.00-10.30
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนดัดดรุณี อาคาร 9 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 936 14 พ.ย. 2557 09.00-10.30
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนดัดดรุณี อาคาร 9 ชั้น ชั้น 1 ห้อง 914 14 พ.ย. 2557 09.00-10.30
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนดัดดรุณี อาคาร 9 ชั้น ชั้น 1 ห้อง 914 14 พ.ย. 2557 09.00-10.30
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนดัดดรุณี อาคาร 9 ชั้น ชั้น 1 ห้อง 915 14 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป ท่องเรื่อง โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ อิศรญาณภาษิต บทพากย์เอราวัณ บุพการี พอใจให้สุข พระอภัยมณีตอน พระอภัยมณีหนีนางผิเสื้อ
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนดัดดรุณี อาคาร 9 ชั้น ชั้น 1 ห้อง 915 14 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป บทท่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุุหนิง ลิลิตเลงพ่าย มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี นิราศพระบาท สวรรคชั้ั้นกวี สามัคคีเภทคำฉันท์ (บทเลือก)
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดัดดรุณี อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 916 14 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป หัวข้อ รอบแรก ๑) สังคมไทย : สังคมเอื้ออาทร สังคมแห่งความร่วมมือ ๒) ศิลปวัฒนธรรมไทย ... ในเวทีโลก ๓) มรดกไทย :มรดกทางธรรมชาติ มรดกโลก
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดัดดรุณี อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 916 14 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป หัวข้อ รอบแรก ๑) สังคมไทย : สังคมเอื้ออาทร สังคมแห่งความร่วมมือ ๒) ศิลปวัฒนธรรมไทย ... ในเวทีโลก ๓) มรดกไทย :มรดกทางธรรมชาติ มรดกโลก
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนดัดดรุณี อาคาร 9 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 931 14 พ.ย. 2557 09.00-10.00
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดัดดรุณี อาคาร 9 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 931 14 พ.ย. 2557 09.00-10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : นายปริญญา สีใส โทร.08-1758-9082
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]