หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 108 78 78.79% 16 16.16% 3 3.03% 2 2.02% 99
2 โรงเรียนดัดดรุณี 92 57 67.86% 16 19.05% 5 5.95% 6 7.14% 84
3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 87 51 63.75% 20 25% 2 2.5% 7 8.75% 80
4 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 78 42 57.53% 8 10.96% 8 10.96% 15 20.55% 73
5 โรงเรียนมารดานฤมล 66 30 48.39% 21 33.87% 6 9.68% 5 8.06% 62
6 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 67 22 39.29% 15 26.79% 5 8.93% 14 25% 56
7 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 56 22 50% 7 15.91% 4 9.09% 11 25% 44
8 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 43 15 36.59% 17 41.46% 4 9.76% 5 12.2% 41
9 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 44 13 33.33% 11 28.21% 7 17.95% 8 20.51% 39
10 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 27 12 46.15% 3 11.54% 3 11.54% 8 30.77% 26
11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ 43 11 26.83% 11 26.83% 4 9.76% 15 36.59% 41
12 โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 19 10 58.82% 1 5.88% 0 0% 6 35.29% 17
13 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 22 9 42.86% 7 33.33% 3 14.29% 2 9.52% 21
14 โรงเรียนหมอนทองวิทยา 17 8 47.06% 2 11.76% 1 5.88% 6 35.29% 17
15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 30 7 28% 10 40% 4 16% 4 16% 25
16 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี 13 5 38.46% 5 38.46% 2 15.38% 1 7.69% 13
17 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 24 3 13.64% 5 22.73% 3 13.64% 11 50% 22
18 โรงเรียนผาณิตวิทยา 11 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 3 33.33% 9
19 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ 7 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 2 28.57% 7
20 โรงเรียนศรีวรการ 6 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
21 โรงเรียนการทำมาหากิน วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) 11 0 0% 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 7
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : นายปริญญา สีใส โทร.08-1758-9082
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]