หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนการทำมาหากิน วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) 11 21 14
2 004 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 43 121 65
3 005 โรงเรียนดัดดรุณี 92 226 153
4 008 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 67 176 95
5 009 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 56 102 74
6 015 โรงเรียนผาณิตวิทยา 11 15 15
7 017 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 44 87 65
8 019 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 78 226 104
9 020 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ 7 13 7
10 021 โรงเรียนหมอนทองวิทยา 17 31 22
11 007 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ 43 74 61
12 006 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 30 50 30
13 014 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 108 367 185
14 010 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 87 211 102
15 011 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 27 45 38
16 013 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 24 43 24
17 016 โรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 19 49 31
18 026 โรงเรียนดาราสมุทร 0 0 0
19 028 โรงเรียนปัญจพิทยาคาร "สนั่นพิชิตกุลอนุสรณ์" 0 0 0
20 018 โรงเรียนมารดานฤมล 66 114 73
21 029 โรงเรียนศรีวรการ 6 11 8
22 030 โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา 0 0 0
23 031 โรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 0 0 0
24 002 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 22 29 25
25 003 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี 13 39 21
26 027 โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา 0 0 0
รวม 871 2050 1212
3262

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : นายปริญญา สีใส โทร.08-1758-9082
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]