หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 11 พ.ย. 2557
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 11 พ.ย. 2557
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 11 พ.ย. 2557
-
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 1 ห้องสภานักเรียน 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 11 พ.ย. 2557
-
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 11 พ.ย. 2557
-
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" ห้องสมุด 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" ห้องสมุด 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 11 พ.ย. 2557
-
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 11 พ.ย. 2557
-
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 11 พ.ย. 2557
-
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 11 พ.ย. 2557
-
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 11 พ.ย. 2557
-
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 11 พ.ย. 2557
-
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 11 พ.ย. 2557
-
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 11 พ.ย. 2557
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
1.นางสาวพิชญอร เศวตสุพร 081-293-3867 pitchayaon@gmail.com
2.นางสาวอรสา ยิ้มฉาย 081-755-55091 orasa_mam1@hotmail.co.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]