หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 5 ห้อง ใต้อาคาร 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 5 ห้อง ใต้อาคาร 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 5 ห้อง ใต้อาคาร 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 5 ห้อง ใต้อาคาร 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 5 ห้อง ใต้อาคาร 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 5 ห้อง ใต้อาคาร 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 6 ห้อง ใต้อาคาร 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 6 ห้อง ใต้อาคาร 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 722 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 722 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
13 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 722 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
14 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 722 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 5 ห้อง ใต้อาคาร 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 5 ห้อง ใต้อาคาร 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
1.นางสาวพิชญอร เศวตสุพร 081-293-3867 pitchayaon@gmail.com
2.นางสาวอรสา ยิ้มฉาย 081-755-55091 orasa_mam1@hotmail.co.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]