หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 4 ห้อง เวทีกลาง (โดมหน้าโรงเรียน) 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 4 ห้อง เวทีกลาง (โดมหน้าโรงเรียน) 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
1.นางสาวพิชญอร เศวตสุพร 081-293-3867 pitchayaon@gmail.com
2.นางสาวอรสา ยิ้มฉาย 081-755-55091 orasa_mam1@hotmail.co.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]