หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 642 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 642 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 611 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 611 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 643 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 643 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 644 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 644 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" บริเวณด้านหน้าอาคาร 6 ชั้น 1 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 645 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 645 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" หน้าห้องศิลปะอาคาร 5 ชั้น 1 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" หน้าห้องศิลปะอาคาร 5 ชั้น 1 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
1.นางสาวพิชญอร เศวตสุพร 081-293-3867 pitchayaon@gmail.com
2.นางสาวอรสา ยิ้มฉาย 081-755-55091 orasa_mam1@hotmail.co.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]