หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 5 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 5 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 5 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 11 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00-08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
1.นางสาวพิชญอร เศวตสุพร 081-293-3867 pitchayaon@gmail.com
2.นางสาวอรสา ยิ้มฉาย 081-755-55091 orasa_mam1@hotmail.co.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]