หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 118 97 88.18% 8 7.27% 1 0.91% 4 3.64% 110
2 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 102 63 67.74% 21 22.58% 3 3.23% 6 6.45% 93
3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 75 42 56% 15 20% 11 14.67% 7 9.33% 75
4 โรงเรียนสนามชัยเขต 82 38 52.05% 19 26.03% 10 13.7% 6 8.22% 73
5 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 73 36 52.17% 12 17.39% 11 15.94% 10 14.49% 69
6 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 60 34 58.62% 10 17.24% 10 17.24% 4 6.9% 58
7 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 68 27 42.19% 13 20.31% 17 26.56% 7 10.94% 64
8 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 39 17 48.57% 9 25.71% 5 14.29% 4 11.43% 35
9 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 31 10 33.33% 13 43.33% 3 10% 4 13.33% 30
10 โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม 26 9 37.5% 4 16.67% 8 33.33% 3 12.5% 24
11 โรงเรียนราชสาส์นวิทยา 13 8 61.54% 1 7.69% 3 23.08% 1 7.69% 13
12 โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา 24 7 33.33% 6 28.57% 4 19.05% 4 19.05% 21
13 โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม 17 6 35.29% 1 5.88% 8 47.06% 2 11.76% 17
14 โรงเรียนหนองแหนวิทยา 22 4 18.18% 10 45.45% 4 18.18% 4 18.18% 22
15 โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม 11 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
1.นางสาวพิชญอร เศวตสุพร 081-293-3867 pitchayaon@gmail.com
2.นางสาวอรสา ยิ้มฉาย 081-755-55091 orasa_mam1@hotmail.co.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]