หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 75 166 88
2 015 โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม 11 26 19
3 003 โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม 17 26 17
4 006 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 118 298 161
5 008 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 102 212 155
6 009 โรงเรียนราชสาส์นวิทยา 13 29 19
7 010 โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม 26 56 34
8 011 โรงเรียนสนามชัยเขต 82 191 106
9 016 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 39 68 53
10 014 โรงเรียนหนองแหนวิทยา 22 44 31
11 013 โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา 24 51 33
12 004 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 68 139 89
13 005 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 31 73 51
14 007 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 73 152 114
15 002 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 60 166 88
รวม 761 1697 1058
2755

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
1.นางสาวพิชญอร เศวตสุพร 081-293-3867 pitchayaon@gmail.com
2.นางสาวอรสา ยิ้มฉาย 081-755-55091 orasa_mam1@hotmail.co.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]