หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวอรสา ยิ้มฉาย ครูโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ฉะเชิงเทรา 2
2 นางสาวพิชญอร เศวตสุพร ครูโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ฉะเชิงเทรา 2

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
1.นางสาวพิชญอร เศวตสุพร 081-293-3867 pitchayaon@gmail.com
2.นางสาวอรสา ยิ้มฉาย 081-755-55091 orasa_mam1@hotmail.co.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]