สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 97 8 1 4 106
2 มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 63 21 3 6 87
3 สนามชัยเขต 38 19 10 6 67
4 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 38 15 11 7 64
5 มัธยมพระราชทานนายาว 36 12 11 10 59
6 ชําป่างามวิทยาคม 34 10 10 4 54
7 แปลงยาวพิทยาคม 27 13 17 7 57
8 สุตะบำรุงพิทยาคาร 17 9 5 4 31
9 ไผ่แก้ววิทยา 10 13 3 4 26
10 วัดเปี่ยมนิโครธาราม 9 4 8 3 21
11 ราชสาส์นวิทยา 8 1 3 1 12
12 หนองไม้แก่นวิทยา 7 6 4 4 17
13 บางคล้าพิทยาคม 6 1 8 2 15
14 หนองแหนวิทยา 4 10 4 4 18
15 ก้อนแก้วพิทยาคม 4 3 3 1 10
รวม 398 145 101 67 711