สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=8 AND im_school.area_type_id=2 AND im_school.zone_num=2 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 60 25 14 99 97 8 1 4 106
2 มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 25 31 17 73 63 21 3 6 87
3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 15 9 15 39 42 15 11 7 68
4 สนามชัยเขต 12 16 16 44 38 19 10 6 67
5 มัธยมพระราชทานนายาว 10 7 9 26 36 12 11 10 59
6 ชําป่างามวิทยาคม 8 13 7 28 34 10 10 4 54
7 สุตะบำรุงพิทยาคาร 8 9 4 21 17 9 5 4 31
8 แปลงยาวพิทยาคม 6 8 9 23 27 13 17 7 57
9 ไผ่แก้ววิทยา 3 1 4 8 10 13 3 4 26
10 วัดเปี่ยมนิโครธาราม 3 1 2 6 9 4 8 3 21
11 ราชสาส์นวิทยา 1 3 1 5 8 1 3 1 12
12 หนองไม้แก่นวิทยา 1 0 3 4 7 6 4 4 17
13 หนองแหนวิทยา 0 0 4 4 4 10 4 4 18
14 ก้อนแก้วพิทยาคม 0 0 2 2 4 3 3 1 10
15 บางคล้าพิทยาคม 0 0 1 1 6 1 8 2 15
รวม 152 123 108 383 402 145 101 67 648