สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 60 25 14 99 97 8 1 4 106
2 มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 25 31 17 73 63 21 3 6 87
3 สนามชัยเขต 12 16 16 44 38 19 10 6 67
4 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 11 9 15 35 38 15 11 7 64
5 มัธยมพระราชทานนายาว 10 7 9 26 36 12 11 10 59
6 ชําป่างามวิทยาคม 8 13 7 28 34 10 10 4 54
7 สุตะบำรุงพิทยาคาร 8 9 4 21 17 9 5 4 31
8 แปลงยาวพิทยาคม 6 8 9 23 27 13 17 7 57
9 ไผ่แก้ววิทยา 3 1 4 8 10 13 3 4 26
10 วัดเปี่ยมนิโครธาราม 3 1 2 6 9 4 8 3 21
11 ราชสาส์นวิทยา 1 3 1 5 8 1 3 1 12
12 หนองไม้แก่นวิทยา 1 0 3 4 7 6 4 4 17
13 หนองแหนวิทยา 0 0 4 4 4 10 4 4 18
14 ก้อนแก้วพิทยาคม 0 0 2 2 4 3 3 1 10
15 บางคล้าพิทยาคม 0 0 1 1 6 1 8 2 15
รวม 148 123 108 379 398 145 101 67 644