ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 80.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 78.8 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 77.4 เงิน 8  
9 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 76.8 เงิน 9  
10 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 76.2 เงิน 10  
11 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 76.2 เงิน 10  
12 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 74.6 เงิน 13  
14 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 74.2 เงิน 14  
15 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 73.8 เงิน 15  
16 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 73.4 เงิน 16  
17 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 73.2 เงิน 17  
18 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 72.8 เงิน 19  
20 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 72.2 เงิน 20  
21 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 72 เงิน 21  
23 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 71.6 เงิน 23  
24 โรงเรียนราชวินิตบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 71 เงิน 24  
25 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 70.6 เงิน 25  
26 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 70.2 เงิน 26  
27 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 69.8 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 67.8 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 66.4 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบางหลวงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 64.6 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 0 เข้าร่วม  
33 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 0 เข้าร่วม  
34 โรงเรียนดรุณาราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 0 เข้าร่วม  
35 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 0 เข้าร่วม  
36 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 0 เข้าร่วม  
37 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 0 เข้าร่วม  
38 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 0 เข้าร่วม  
39 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 0 เข้าร่วม  
40 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 0 เข้าร่วม  
41 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 0 เข้าร่วม  
42 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 0 เข้าร่วม  
43 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 0 เข้าร่วม  
44 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม  
45 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 0 เข้าร่วม  
46 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 0 เข้าร่วม  
47 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 0 เข้าร่วม  
48 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 0 เข้าร่วม  
49 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน