ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 64 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 64 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 58 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 58 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนพวงคราม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 54 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 50 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 50 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 48 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบางบัวทอง สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 48 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 48 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 46 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 44 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 44 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 44 เข้าร่วม 17  
20 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 40 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 40 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 38 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 38 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนตันตรารักษ์ สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 36 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 34 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 32 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 32 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 32 เข้าร่วม 26  
29 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 30 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 30 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 30 เข้าร่วม 29  
32 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 28 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 28 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 26 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 26 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 24 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 24 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 22 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนนารีวุฒิ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 20 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 20 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 20 เข้าร่วม 39  
42 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 20 เข้าร่วม 39  
43 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 20 เข้าร่วม 39  
44 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 14 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนหัวถนนวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 8 เข้าร่วม 45  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน