ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 87.05 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 81.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 80.09 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 79.07 เงิน 4  
5 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 77.8 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 74.38 เงิน 6  
7 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 73.58 เงิน 7  
8 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 71.08 เงิน 8  
9 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 63.06 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 59.25 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 54.73 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 53.76 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 53.25 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 48.28 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 47.84 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 47.11 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 42.22 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 42.09 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 41.96 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 41.05 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธ์) สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 38.39 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 38.24 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 38.08 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 36.76 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 35.71 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 35.13 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านคาวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 34.64 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 34.5 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 34.3 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 33.97 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 33.88 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 33.71 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 33.57 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 33.06 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 33 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 32.81 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบางบัวทอง สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 32.78 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 32.78 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 32.16 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 31.81 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 30.99 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 30.76 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 29.29 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 28.85 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 28.57 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 27.76 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 27.25 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 26.43 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 25.65 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 25.24 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนห้วยยางศึกษา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 19.04 เข้าร่วม 51  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน