ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 <ระดับมัธยมศึกษา>
จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 93.74 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 82.79 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 80.21 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 78.81 เงิน 5  
6 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 78.11 เงิน 6  
7 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 64.46 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 62.91 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 61.35 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 57.06 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 53.75 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 53.18 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 52.98 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 49.73 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 49.13 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบัวแก้วเกษร สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 48.46 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 46.42 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 46.13 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 44.2 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 43.8 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบางปะอิน สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 43.75 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนพรตพิทยพยัต สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 43.39 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 43.14 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวินิตศึกษาในราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 42.11 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) 42.05 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 41.53 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 40.91 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านค่าย สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 40.86 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 37.96 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 37.36 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 36.8 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 35.46 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) 34.61 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 33.01 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 32.96 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) 32.86 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 32.7 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 32.66 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนสวนแตงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 32.55 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) 32.43 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนสาครพิทยาคม สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 31.56 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 31.41 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) 31.22 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 30.97 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) 30.71 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 30.23 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) 26.72 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) 26.39 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 25.05 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) 24.72 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) 24.69 เข้าร่วม 51  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน